Biểu đồ tăng trưởng chiều cao, cân nặng cho Bé

Bé Trai

1. Biểu đồ chiều cao của bé Trai theo Tổ chức Y tế thế giới WHO

Biểu đồ chiều cao Bé Trai
Biểu đồ chiều cao Bé Trai

2. Biểu đồ cân nặng của bé Trai theo Tổ chức Y tế thế giới WHO

Biểu đồ cân nặng Bé Trai
Biểu đồ cân nặng Bé Trai

Bé Gái

3. Biểu đồ chiều cao của bé Gái theo Tổ chức Y tế thế giới WHO

Biểu đồ chiều cao Bé Gái
Biểu đồ chiều cao Bé Gái

4. Biểu đồ cân nặng của bé Gái theo Tổ chức Y tế thế giới WHO

Biểu đồ cân nặng Bé Gái
Biểu đồ cân nặng Bé Gái

Tham Gia Bình Luận

arrow
error: Nội Dung Có Bản Quyền - Không Thể Copy!!!